Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Daugiau informacijos

Muzikos atlikimas

Tikslas: Muzikos atlikimo bakalauro studijų programos tikslas yra parengti profesionalius pasirinktos specializacijos muzikos atlikėjus, gebančius parengti ir viešai atlikti įvairių stilių ir žanrų kūrinius solo, įvairios sudėties ansambliuose ir / ar orkestruose, išmanančius muzikinį pasirinktos specializacijos repertuarą istoriniu ir teoriniu požiūriais, gebančius savarankiškai dirbti ir tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti koncertinę veiklą.

Skiriamieji bruožai: Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas. Skatinamas dalykinių kompetencijų tobulinimas neformaliuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, koncertinėje veikloje, konkursuose). Skatinamas bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais, dalyvavimas tarpdalykiniuose meno industrijų projektuose ir tarptautinėje veikloje. Yra galimybė studijuoti gretutinės krypties studijų programą Meno pedagogika.

Fakultetas: Muzikos fakultetas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / Profesinė kvalifikacija: muzikos bakalauras (iki 2017 m.) / menų bakalauras

Valstybinis kodas: 612W31001 (iki 2017 m.) / 6121PX010

Specializacijos: Akordeonas, Choro dirigavimas, Dainavimas, Džiazas (specializacijų grupė), Dirigavimas pučiamųjų orkestrui, Dirigavimas simfoniniam orkestrui, Fortepijonas, Klavesinas, Liaudies instrumentai (specializacijų grupė), Styginiai instrumentai (specializacijų grupė), Pučiamieji ir mušamieji instrumentai (specializacijų grupė), Vargonai

Studijų krypčių grupė: Menai

Akredituota iki: 2019

Studijų trukmė: Nuolatinės studijos, 4 metai

Dokumentai: Failas vienas Failas du

Studijų programos apimtis kreditais: 240

Studijų programos komitetas: Informacija ruošiama